Bài tập về hệ phương trình-Tìm m nguyên để x nhỏ hơn 1, y nhỏ hơn 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *