TÌM m ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG d CẮT PARABOL p TẠI HAI ĐIỂM PHÂN BIỆT THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN – Phần 2

Đăng Kí Kênh Để Cập Nhật Bài Giảng Liên Tục :
http://bit.ly/toancotiepdangki
………………..
Xem Đầy Bài Giảng Tại Youtube :
http://bit.ly/toancotiepvideo
………………..
Chia Sẻ, Đóng Góp Về Bài Giảng :
Facebook.com/ToanCoTiepCom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *