Tìm m để pt bậc 2 có nghiệm thỏa mãn x1.(1-x2)+x2.(1-x1)nhỏ hơn 4

https://www.youtube.com/watch?v=P3pd_z1QjW0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *