Bài tập về hệ phương trình – Chứng minh (x;y) luôn nằm trên đường thẳng cố định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *