Bài tập về hệ phương trình – Tìm hệ thức giữa x ; y là nghiệm của hệ không phụ thuộc m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *