Luyện tập hằng đẳng thức 1;2. Tìm giá trị nhỏ nhất biểu thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *