Luyện tập hằng đẳng thức 1;2;3 . Tính (x-y)² biết x+y =-2 và xy=5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *